about O soutěžiPopis soutěže

Inovace jsou hnacím motorem hospodářského pokroku. Pro firmy znamenají kontinuální růst, pro jejich zákazníky pak kvalitnější a hodnotnější zboží a služby. Inovace jsou klíčem k vyšší produktivitě a k uchování konkurenceschopnosti celé ekonomiky.

Cílem soutěže není hledat firmu, která vytvořila nejlepší inovativní produkt či službu, ale najít organizaci s nejlepším řízením inovací. Hodnocen je tedy proces, jakým společnosti k inovacím přistupují. Firmy tak mají možnost porovnat nejen své nápady v oblasti inovací, ale především to, jak s nimi umí pracovat, jak je dále převedou do praxe a zpeněží.home 2 4 O soutěžiSystém hodnocení

Na začátku soutěže proběhne nominace vhodných firem partnery soutěže a současně bude podnikatelské veřejnosti dána možnost donominovat svého favorita.

V první části hodnocení jsou nominované firmy posouzeny odbornou porotou, která přihlíží k významným subjektivním faktorům a kritériím:

  • význam inovačních aktivit firmy pro region Jihomoravského kraje
  • úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v Jihomoravském kraji
  • socio-ekonomický dopad aktivit firmy na region Jihomoravského kraje (zaměstnanost, vliv na životní prostředí, životní úroveň, apod.)
  • etická kritéria (vztahy vůči zaměstnancům, zákazníkům, partnerům, dodavatelům)
  • reprezentace regionu Jihomoravského kraje firmou v zahraničí

Podle těchto kritérií porota vybere 50 společností, kterým bude nabídnuto hodnocení tzv. „inovačním auditem“, který následně určí pořadí a vítěze soutěže. Ti nejlepší budou oceněni na slavnostním setkání a honorováni hejtmanem Jihomoravského kraje za přítomnosti dalších významných hostů.

Novinkou pro rok 2015 je vyhlášení vítězů ve dvou vedlejších kategoriích:

Skokan roku“ – firma, která se meziročně posunula v rámci umístění v TOP 50 o největší počet míst vzhůru (zaznamenala největší meziroční progres v rámci hodnocení). Pokud by dva nebo více firem poskočilo o stejný počet příček, získá cenu ten, kdo obsadil nejvyšší pozici.

Nejlepší malá firma roku“ – malý podnik je vymezen jako podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.

 

home 2 1 O soutěžiPro koho je soutěž určena

Do soutěže se mohou přihlásit všechny malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území Jihomoravského kraje. Obor podnikání je libovolný, do soutěže ale nebudou zařazeny obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty.home 1 3 O soutěžiPřínos pro účastníky

Firmy, které postoupí do užšího výběru, obdrží na základě inovačního auditu individuální zpětnou vazbu o svých výsledcích v řízení inovací. Analýza ukáže jejich srovnání s nejlepší praxí v oblasti řízení inovací na evropské úrovni.

Vítězná firma bude moci používat titul „NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015“ a bude jí poskytnuta mediální podpora a propagace.

Deset nejlepších společností bude oceněno při závěrečném slavnostním vyhlášení soutěže, kde jim ceny předá osobně hejtman Jihomoravského kraje.

 

calendar O soutěžiHarmonogram soutěže

Zahájení soutěže 3. srpen 2015
Konec registrace firem 31. srpen 2015
Hodnocení porotou, výběr nejlepších 50 firem září 2015
Zpracování inovačních auditů září – listopad 2015
Vyhlášení výsledků soutěže, ocenění firem listopad 2015