V soutěži je ustanovena odborná porota, která ohodnotí inovační firmy a vybere ty nejlepší z nich. Porota je složena z předních odborníků na oblast inovací; jsou v ní zastoupeni jak uznávaní představitelé z akademické sféry a podpůrných institucí, tak odborníci a úspěšní inovátoři z řad firem.

Členové poroty:

hejtman2

JUDr. Michal Hašek

hejtman Jihomoravského kraje

 

jihomoravsky_kraj

Ing. Patrik Reichl, MBA

ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest
pro Jihomoravský kraj

 

logo-cz

Dr. Ing. Marie Zezůlková

vedoucí Kanceláře strategie města MMB

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.

ředitel Regionální hospodářské komory Brno  

Ing. Michal Štefl

viceprezident Hospodářské komory ČR,
předseda představenstva
Krajské hospodářské komory jižní Moravy

KHK_logo

Ing. Jiří Holoubek

člen představenstva
Svazu průmyslu a dopravy ČR, 
výkonný ředitel a předseda představenstva
ELCOM, a.s.

Ing. Peregrina Štípová

vedoucí útvaru pro spolupráci s aplikovanou sférou VUT v Brně  

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.

ředitelka Centra transferu technologií
Masarykovy univerzity

MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.

ředitel Centra transferu technologií 
Mendelovy univerzity v Brně

JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.

ředitel výzkumného centra AdMaS
 

admas-logo

kollhammer

David Kollhammer

technický ředitel ZETOR TRACTORS a.s.

Zetor_logo_72dpi